manymas

manymas
mãnymas sm. (1) Kmanyti: 1. LL92. 2. Didelis apie save manymas LL179. Bet tai yra klaidingas manymas, kuriam prieštarauja lietuvių kalbos faktai K.Būg. 3. LzP žr. sumanymas 1. 4. refl.manyti 8 (refl.): Tatai rodo seniausios žinios apie manymąsi žemės darbu . \ manymas; apmanymas; įmanymas; išmanymas; numanymas; permanymas; pramanymas; primanymas; sumanymas; užmanymas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • manymas — mãnymas dkt. Tai̇̃ klaidi̇̀ngas mãnymas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apmanymas — apmãnymas sm. (1) apgalvojimas, apsvarstymas: Vis be apmãnymo kasinėjo Įpiltės kalną, senųjų vyrų nepaklausė Lnk. | refl. N. manymas; apmanymas; įmanymas; išmanymas; numanymas; permanymas; pramanymas; primanymas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atspindinti — atspiñdinti 1. caus. atspindėti 1: Vanduo atspindino visą žvaigždžių sietyną rš. 2. caus. atspindėti 3: Jo uždavinys yra veikalo turinį atspindinti ir todėl dažnai žodžių reikšmę svarbinti Vd. | refl.: Reikėtų iš tų rinkinių ir dainų bei pasakų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dingstis — 1 dingstìs sf. (4), dìngstis (1) 1. staigi mintis, įtarimas: Kai tik ligonį pamačiau, tuo[j] puolė dingstis, kad ans nebeišgys Kltn. ║ manymas: Tikėtisi, idant būtų dainos nu karžygių senovės lietuvių ir žemaičių ..., yra tuščia dingstis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dūma — ×dūmà (brus. дyмa, l. duma) sf. (2) 1. Mž338, H, R, K, Dov mintis, manymas, mąstymas, galvojimas: Vieną dūmą mes dūmosim, vienu keliu mes keliausim N325. Namopi plaukė bernelio dūmos V.Krėv. Iš visos dū̃mos dūmojau ir numaniau, kad yra sunku J.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmanymas — išmãnymas sm. (1) → išmanyti. 1. SD327,418,459 supratimas, nuvokimas, mokėjimas, pažinimas: Jis šitame dalyke be išmãnymo KI10. Visoks išmãnymas platinas tarp žmonių KI108. Išmanymas kalbėti R62. Išmana yra išmãnymo pradas FT. Supratimas yra… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • manysena — sf. (1) manymas, manymo būdas: Prigema ir jausena bei manysena Vd …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • minė — 2 mìnė sf. (2), minė̃ (4) 1. Sut atminimas, prisiminimas: Ar tarp lietuvių jau mirė minė, kad, kitąkart išginti iš Persijos, jie danginosi ten, kuri saulė teka A1884,63. Įtaisė Tilžėje draugystę, kurs pasižadėjo liekanas kalbos, papročių ir t. t …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mislijimas — ×mìslijimas sm. (1) NdŽ → mislyti. 1. manymas. 2. I mąstymas. mislijimas; apmislijimas; išmislijimas; pamislijimas; sumislijimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mėklinimas — sm. (1) → 1 mėklinti. 1. rš spėjimas, manymas. 2. BŽ530 stebėjimas. mėklinimas; įsimėklinimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”